header
sken
Kontakt

Prenoma, spol. s.r.o

Marková 13
851 01 Bratislava
Slovenská republika

mob: +421 905 186 678
mob: +421 948 029 808
e-mail: info@prenoma.sk

 

Kontakt

Prenoma, spol. s.r.o

Marková 13
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
35777001
2020213118
SK2020213118

Okresný súd Bratislava I, odd.Sro, vložka číslo: 20657/B

Tel.: +421 905 186 678 (German)
  +421 948 029 808 (English)
Fax: +421(0) 315 601 902
E- mail: info@prenoma.sk
URL: www.prenoma.sk